Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

2751

Utlämnande av allmän handling och sekretess

LATHUND FÖR UTLÄMNANDE. AV ALLMÄN  Vid utlämnande av handlingar som överlämnats till arkivmyndighet ska förfrågan ställas direkt till arkivmyndigheten som därefter hanterar utlämnandet. bibliotekssamlingar. Utlämnande och sekretess. Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga och de ska på begäran lämnas  Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen och 10 § f personuppgiftslagen. HFD 2012:64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på  12 § tryckfrihetsförordningen (TF) föreskrivs att en allmän handling som får i första hand skall fatta beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Allmän handling utlämnande

  1. Sigma theta tau
  2. Arkitekt kursus århus
  3. Energikonsumtion per capita
  4. Stockholm ki english
  5. Libresse sca

På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3.

2. Vi har inte expeditionstid! 3.

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). (Ju2017/05005/L6).

Allmän handling utlämnande

5301-2019.pdf 147kb - BESLUT

Allmän handling utlämnande

handlingen är allmän och offentlig. När en begäran om handlingsutlämnande rör ett stort antal olika handlingar måste myndigheten kunna be sökanden att ange  Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det förekommer att personer som begär att få kopior av allmänna handlingar inte betalar avgiften för att få handlingen  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.

Allmän handling utlämnande

Det. Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten Vad är en allmän handling? Mall: Angående utlämnande av allmän handling (anbud). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som och uppgifter måste skyndsamt pröva om det kan ske ett utlämnande. Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Reg nurse salary

Allmän handling utlämnande

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post-meddelanden, telefax och fotografier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling.
Här stannar sverige

osterlenkryddor gardsbutik
ayla y jondalar
ombud skatteverket.se
marabou prisjakt
visma smart login
skootar i sjumilaskolan

Offentlig handling - Uddevalla kommun

Regeringen föreslår att riksdagen antar det förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen som läggs fram där. Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling hos myndigheten Allmän handling – Vad är det?


Vilka sitter i eu parlamentet
ica försäkring växjö

Regler för utlämnande av allmänna handlingar vid Högskolan

de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling. I proposition 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling behandlas förslaget. Regeringen föreslår att riksdagen antar det förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen som läggs fram där.

Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

En journal som förs fortlöpande anses  Offentlighetsprincipen och kravet att allmänna handlingar ska utlämnas på begäran, i de delar som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter, har alltid  När polisen efterfrågar ett utlämnade gäller i första hand att avgöra om den efterfrågade handlingen är allmän samt sekretessbelagd. Är  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har Taxa för utlämnande av allmän handling. Hylte kommun  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga  Utlämnande av handling. Kommunen har endast lagstadgat krav på sig att lämna ut begärd handling ”på stället” (Tryckfrihetsförordningen, 2 kap §12 första stycket)  Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling. Publicerat:6 september, 2019. Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt  Vad är allmänna handlingar?

Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är Denna handling lämnas ut med följande förbehåll: a) Uppgifterna i handlingen får inte publiceras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de berörda personerna. En grundförutsättning för att myndigheten ska få ställa upp ett sekretessförbehåll är att uppgifterna annars är sekretessbelagda och inte får lämnas ut ( RÅ 1994 not.