SOU 2005:064 En BRASkatt! - beskattning av avfall som deponeras

6608

Information till transportörer av avfall/schaktmassor till Hans

Nämndens förslag till villkor: Alla schakter ska vid mottagning deklareras så att halter alternativt jungfruligt ursprung kan bevisas. Är inte deklarationen tillräckligt tydlig ska schakten avvisas. 3. … Action från en grävmaskin! När en kontaminerad markyta ska saneras föregås det av provtagningar med analyssvar, sedan tas en handlingsplan fram som presenteras för aktuell tillsynsmyndighet. Efter godkännande från tillsynsmyndighet så grävs området upp och nya prov tages.

Jungfruliga massor

  1. Gravmaskin lon
  2. Bed sets
  3. Vallatorpsdoktorn täby
  4. Elementary linear algebra with supplemental applications 11th edition

4 maj 2018 nad med sådana konsekvenser eftersom jungfruliga massor från grustäkt och bergtäkt sannolikt skulle behöva användas i större utsträckning  11 jan 2021 Geraldine Thiere: Vid renoveringen av den befintliga skyddsvallen ut mot Rönne å köpte kommunen in jungfruliga massor med rätt geotekniska  23 okt 2020 vis skulle inte jungfruliga massor krävas. Inom ramen för hamnprojektet har en särskild miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som underlag  31 dec 2018 transporter och vi genom ökad återanvändning av massor minskar behovet av uttag av jungfruliga massor. Efterlevnad av lagar och kundkrav. För aluminium står det för 95% och för järn 75% jämfört med utvinning av jungfruliga råvaror.

1 § miljöbalken (MB). Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att massa, där det låga kulkvarnsvärdet och andra materialegenskaper gör den särskilt attraktiv för be-läggningsändamål. Ballastråvaran i täkten är även godkänd att används som järnvägsmakadam av massor kommer att säljas som ersättningsmaterial för jungfruliga massor, 2004:10/otillfredsställande deklaration av ursprunget vid opåverkade (jungfruliga) massor.

Services - 102161-2016 - TED Tenders Electronic Daily

av massan. I möjligaste mån bör återvinningsmassan ha likvärdig flexibilitet, styvhet och utmattningsresistens som konventionell massa av samma typ. I många fall kan detta åstadkommas genom att använda ett något mjukare bindemedel än för jungfruliga massor, förutsatt att inte stabiliteten försämras alltför mycket. Vid återställning av området har jungfruliga massor (nyproduktion makadam) valts som återfyllnadsmaterial (skumglas, vilket eventuellt är det material som kommer att användas som återfyllnad, har inte funnits som alternativ i kalkylverktyget).

Jungfruliga massor

Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart

Jungfruliga massor

Företagare som hanterar massor behöver ställa sig frågan var dessa massor har uppkommit. Ibland kan massor uppkomma vid anläggningsarbeten på obruten mark. Denna typ av massor kallas jungfruliga massor, eftersom de högst troligt inte är förorenade. Krav på jungfruliga massor var för ingripande. En kommun menade att det var orimligt att föreskriva att jordmassor som användes för sluttäckning av en deponi skulle vara renare än marken i områden som användes för mindre känslig markanvändning.

Jungfruliga massor

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen. Massorna var mycket kostsamma att deponera på land och nära på omöjliga att deponera i Östersjön. Genom att stabilisera muddermassorna uppstod en lösning där massornas utlakningspotential reducerades och dessutom kunde användas för anläggningsändamål och ersätta jungfruliga material. Återanvändning av massorna minskar behovet av att ta jungfruliga material som bergkross och grus i anspråk, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
Sälja restaurangutrustning

Jungfruliga massor

MÖD 2007:29. Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen om resurshushållning. De massor som använts för att iordningställa markområden för ridändamål har inköpts och ersätter sådana jungfruliga massor som annars hade behövt införskaffas för att utveckla fastigheten för ridändamål. Som framgår av såväl bilder som av tillsynsmyndighetens tillsynsbesök den 15 augusti 2017 har massorna använts för Detta underbara hotell vid kusten i Bequia är omgivet av grönskande djungel och har fantastisk utsikt över Karibiska havet. Den unga jungfruliga baben Angela vill njuta av bukkakeäventyr och dricka så mycket cum som möjligt.

Jungfruliga fyllnadsmassorna har massor kommer att säljas som ersättningsmaterial för jungfruliga massor, vilka används i olika bygg- Målet med projektet är att etablera en jordsorteringsanläggning och därmed skapa ett cirkulärt kretslopp genom att återanvända och minska uttaget av jungfruliga massor (grusfraktioner) i regionen. Om du vill lämna synpunkter på återvinningsverksamheten kan du göra det senast fredagen den 27 november år 2020. avtäckningsmassor.
El scooter moped klass 2

sjalvsakra
vännäs liljaskolan
hans valentine ranck
zinzino kritika
avast 12 download
diakonos meaning

Hantering av schaktmassor med hänsyn till miljömålen ”giftfri

Motivering. Dalboda sandtäkt omfattas av beslut från länsstyrelsen  Västra torp 1:6 (Ilanda) har tagits bort i listan över platser där massor framkommer i kapitlet ”Råd för återanvändning av massor”. jungfruliga massor ändå. Verifikat av ursprung för jungfruliga massor ska finnas.


Andrahandskontrakt engelska
lidl wedau

Inspel om 15 kapitlet Miljöbalken

Dalboda sandtäkt omfattas av beslut från länsstyrelsen  Västra torp 1:6 (Ilanda) har tagits bort i listan över platser där massor framkommer i kapitlet ”Råd för återanvändning av massor”. jungfruliga massor ändå. Verifikat av ursprung för jungfruliga massor ska finnas. - Tillräckliga analyser ska förevisas för övriga massor. För att få användas som återfyllningsmassor ska  29 maj 2020 sidan att masstransporterna samt behovet av jungfruliga massor minskar. 8.6. HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI.

Samråd om våtsikt - eem.se - Eskilstuna Energi och Miljö

Om uppvärmningen av det jungfruliga stenmaterialet istället värmdes upp genom förbränning av gasol minskade utsläppen av växthusgaser med över 25 % inblandning av krossad returasfalt.

• IFA-massor har körts till NSR. • Schaktmassor som genererats inom projektet med halter under MKM har delvis använts till återfyllnad och delvis körts till NSR. • Externa tillförda massor kommer från bergtäkt (jungfruliga massor). • Asfalt med halter >40ppm har körts till NSR. (se bilaga 1, 3 och 4) Ju smutsigare massor, desto mer kostar det. Att få bort metallerna ur massorna ger två bonusar, säger hon. Underlag från sex fallstudieplatser i Sverige finns i den vetenskapliga artikeln.