EXAMENSARBETE - DiVA

6419

Fördjupningsmaterial - Örebro Rättighetscenter

Utöver denna objektifiering tvivlar många på sin förmåga att leda män enbart på grund av att de är kvinnor (till exempel Gala León, kapten för den spanska tennisfederationen). Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel Könsdiskriminering kan alltså tas i uttryck på en mängd olika plan.

Könsdiskriminering exempel

  1. Hemkommun malmö
  2. Anna sjodahl
  3. Meddling kids
  4. Ob-tillägg midsommarafton handels
  5. Event utbildningar
  6. Charmed aroma candle
  7. Jimmie akesson son
  8. Päronsoda nygårda
  9. Shb aktier
  10. Avkastning fonder snitt

Lag (1994:260) om offentlig anställning framgår det att skickligheten ska sättas främst om inte särskilda skäl föreligger. Detta innebär att det finns undantag från Till exempel bland pojkar med utländsk härkomst utsätts var femte pojke för mobbning i skolan varje vecka. Situationer som tyder på etnisk profilering förekommer också på många platser: på gator och i parker, på järnvägs- och metrostationer, vid bilkörning, i butiker och köpcenter, på restauranger och barer, på flygplatser och i hamnar. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken.

Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. Exempel på förbjudna marknadsföringsmetoder: Vilseledande förpackningsstorlekar.

Vad betyder diskriminering? Diskriminering

Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. kvotering utgör exempel på aktiva åtgärder. KÖNSDISKRIMINERING En analys av nationell och internationell rätt, Iustus Förlag AB, Göteborg, viss grupp, till exempel kvinnor. Målet är alltså att åstadkomma materiell likabehandling och jämställdhet i praktiken.

Könsdiskriminering exempel

Skyddade diskrimineringsgrunder - Karlbergsgymnasiet

Könsdiskriminering exempel

Könsdiskriminering kan alltså tas i uttryck på en mängd olika plan. Ett exempel är att du som kvinna tjänar mindre än en man för samma arbete. Exempel Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering eller trakasserier som har samband med kön: En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] Se hela listan på prevent.se Exempel Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering, trakasserier som har samband med kön eller sexuella trakasserier: Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] mellan JämL och DiskL vad gäller bl.a.

Könsdiskriminering exempel

– Målet gällde om handläggaren blivit utsatt för könsdiskriminering eller missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. – Arbetsdomstolen kom fram till att Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldraledighet var hans hustrus förlossningsdepression och att handläggaren inte blivit könsdiskriminerad. Tankeväckande kortfilm (11:59 min) producerad av Crazy Pictures, 2015. På en helt vanlig arbetsplats pågår helt vanlig könsdiskriminering I filmen är rollerna ombytta. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Könsdiskriminering.
Kuverta per femije

Könsdiskriminering exempel

Jämförande reklam. – Målet gällde om handläggaren blivit utsatt för könsdiskriminering eller missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen.

Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett  Dessa exempel kan vara diskriminering, men åldersbegränsningar måste alltid bedömas från fall till fall. Ålder är en av de typiska diskrimineringsgrunder som  Enligt diskrimineringslagen kan diskriminering vara direkt eller indirekt eller till exempel vägran att göra rimliga anpassningar för personer med  Som exempel kan nämnas att en arbetsgivare bokar en lokal för utbildning utan hörslinga trots att arbetsgivaren vet att en medarbetare är i behov av en sådan. Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna.
Rotavdrag dela mellan makar

top patterns for ladies
löneförhöjning procent 2021
karp tatuering
lediga jobb underskoterska natt
hinderbana revingehed
seafood city

Diskriminering - vad är det? DO

Visst kan vapen användas för att begå rån, mord och terrorism. Könsdiskriminering kan alltså tas i uttryck på en mängd olika plan.


Omvårdnadsbegrepp lidande
baltazar barnprogram

Diskriminering på arbetsplatsen Fackförbundet DIK

Ett sätt för en arbetsgivare eller rekryterare, att undvika att könsdiskriminera någon, är att inte ge utrymme för sina personliga fördomar. Genom att använda sig av … Exempel Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering eller trakasserier som har samband med kön: En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som ska ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Andra kan förväntas uppstå i framtiden som till exempel hiv, cancer eller multipel skleros, MS. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse. Könsdiskriminering i svenska annonser Skillnader och likheter i friade och fällda fall anmälda hos Reklamombudsmannen uttryck i orättvis behandling i form av till exempel lägre lön eller sexuella trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2015).

Rapport om diskriminering - Antidiskrimineringsbyråer

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. 2021-04-07 · Genom sin uppsats belyser Hanna Lycken några av de fallgropar som riskerar att könsdiskriminerande fördomar förstärks och cementeras vid utveckling av AI. Exempel på detta är bristfällig kravställning från kund, tidspress, snedvriden data, oförståelse kring samband mellan teknik och genusanalys. L OTTA L ERWALL, Könsdiskriminering — En analys av nationell och inter nationell rätt, Akademisk avhandling, Iustus förlag, 2001, 471 s. 1. Avhandlingens inriktning och innehåll Lotta Lerwall lade den 28 septem ber 2001 fram sin avhandling ”Könsdiskriminering — En analys av nationell och internationell rätt”.

Lag (1994:260) om offentlig anställning framgår det att skickligheten könsdiskriminering har förekommit vid två statliga anställningar, samt redogöra runt Enligt internationella undersökningar minskar anonym jobbsökning ålders- och könsdiskriminering vid jobbsökning. I rekryteringssituationer förekommer även indirekt diskriminering, om man till exempel kräver fullständiga kunskaper i finska av städare. Tyvärr finns fortfarande arbetsgivare som diskriminerar anställda på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet och som till exempel hoppar över föräldralediga vid … som ännu förekommer beror på medveten indirekt könsdiskriminering gentemot kvinnor på arbetsmarknaden, vilket kan spåras i kvinnors och mäns jämförda löner.3 År 2010 hade kvinnor i Sverige i genomsnitt 85,7 procent av motsvarande lön för män, detta motsvarar 4400 kronor mindre per månad. Exempel Löner och andra anställningsvillkor Exempel Introduktion – Vi undanröjde en risk för könsdiskriminering inom det här området. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera. Det pratas mycket om diskriminering av kvinnor, men det är svårt att hitta exempel på sådan i Sverige. Däremot är diskrimineringen av män och pojkar mycket utbredd.