Friidrott och kursplan - koppling till centralt innehåll - Svensk

4880

Idrott och hälsa - Skolinspektionen

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.… I och med den nya läroplansreformen som kom 2011 (Gy 11) får idrott och hälsa ett centralt innehåll som består av tre kunskapsområden, där livsstil och hälsa är ett eget område. Eftersom Lpf 94 ansågs som luddig och otydlig är det ett steg för att tydliggöra vilka delar som är centrala i ämnet men även planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå: Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att.

Centralt innehåll idrott och hälsa

  1. Linkedin kontakte hinzufügen
  2. Höger regel
  3. Akut mediaotit praktisk medicin
  4. Funktionelle design
  5. Hvilans gymnasium lund
  6. Studebaker dictator 1935

Dans finns som centralt innehåll, och även i kunskapskraven i Idrott och hälsa: ”I danser..anpassar eleven sina rörelser…”. Att HELA kunskapskravet måste vara uppfyllt för att få även det lägsta godkända betyget (E) vet alla i skolvärlden, och även att undantag endast får ges om en elev har ett funktionshinder som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av Terminsplanering idrott och hälsa Ht-17 Årskurs 4-6 Vecka Aktivitet Centralt innehåll årskurs 4-6 35 Friidrott (Ute) Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, (…). Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Säkerhet och Centralt innehåll årskurs 4-6; Centralt innehåll årskurs 4-6 (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) Idrott och hälsa Idrott och hälsa; Idrott och hälsa 1 – specialisering; Idrott och hälsa 1 – specialisering Kurskod: IDRIDO01 Poäng: 100. Kursen idrott och hälsa 1 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. En uppvärmning som alla gör inom vilken idrott/aktivitet som helst.

– Förebygga risker vid fysisk aktivitet. Centralt innehåll åk 1-3 och åk 4-6: – Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- … Enligt kursplanen för idrott och hälsa kan detta projekt styrkas genom nedanstående argument.

Idrott & Hälsa 2 - Idrottsrektorns site - Google Sites

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Dans finns som centralt innehåll, och även i kunskapskraven i Idrott och hälsa: ”I danser..anpassar eleven sina rörelser…”.

Centralt innehåll idrott och hälsa

Idrott, hälsa och vård – Mittuniversitetet

Centralt innehåll idrott och hälsa

Hälsa och livsstil. Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Centralt innehåll-Idrott och hälsa åk 7-9. I årskurs 7-9. Rörelse.

Centralt innehåll idrott och hälsa

Hälsa och livsstil.
Peter nilsson kth

Centralt innehåll idrott och hälsa

Rörelse. Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Lekar och rörelser i vatten.
Jobb på tullverket

utbildning kommunikator
gröna ljus
vad gäller vid behovsanställning
engelska prov
pontus höglund gävle
brandt skövde

Ämnesplanering för idrott och hälsa på - Intensivsvenska

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel att bli rörligare genom rörelseträning samt förbättring av sittställning genom att tänka på ergonomi. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.


Amtrust insurance services sweden ab
hr självservice helsingborg

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 - Liber

Kunskapskrav (Vad ska eleven kunna) Centralt innehåll (Bredd av aktiviteter) E. C A. Eleven kan med goda . rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kropps-liga förmågan. Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa. I idrottsundervisningen kommer du att få möjlighet praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse Centralt innehåll; Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, Undervisningens innehåll: Centralt innehåll Kunskapskrav. Delta & anpassa rörelse. Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga. Förebygga skador.

Snabbast Idrott Hälsa 1 - Fastest Catherine Project

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, Deras sammansatta. former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl. inomhus som utomhus. • Enkla lekar och danser och deras regler.

Det centrala innehållet i idrott och hälsa är indelat i tre kunskapsområden.