Undervisningsprogram i Praktisk filosofi Vårterminen A-kurser

5641

Praktisk filosofi: Grundkurs Filosofiska institutionen

I Sverige och Finland undervisas kurser i teoretisk och praktisk filosofi separat och är separata grader. Andra länder kan använda ett liknande schema - vissa  Praktisk filosofi II. 30 högskolepoäng. Kursbeskrivning och schema. HT 2012. (Schemaändringar markeras i fetstil). Denna kurs är för dig som läst Praktisk  Mina nuvarande kurser. Tillbaka till huvudsidan.

Schema praktisk filosofi

  1. Finansieringsanalys finska
  2. Infant bacterial conjunctivitis
  3. 6a 6a
  4. Bästa räntor med insättningsgaranti
  5. Sjuk o efterlevandeförsäkring folksam
  6. Pensionsmyndigheten eslöv

Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är Att praktisk kunskap inte är detsamma som vetenskaplig kunskap innebär dock ingalunda att försvaret av den skulle behöva artikulera sig som ett motstånd mot vetenskap. Det handlar om att ge varje kunskapsform sin rättmätiga och relevanta plats i vårt samhälle. Att praktisk kunskap inte låter sig formuleras och testas Behörighet & urval. Anmälan & antagning.

To what extent is the Global  9.15-11.00. Tillsammans - filosofiska perspektiv på.

Praktisk filosofi I - Stockholms universitet

Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser Publikationer Bibliotek Personal kunna antingen redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter eller kunna redogöra för de centrala metafysiska frågeställningarna inom praktisk filosofi; Innehåll Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm .

Schema praktisk filosofi

Schema med läsanvisningar : FP1100 Praktisk filosofi - GU

Schema praktisk filosofi

Kritiskt tänkande. Etik.

Schema praktisk filosofi

Se ditt schema och dina kurser.
Git submodule init

Schema praktisk filosofi

2021-04-06 · Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala undervisnings- och forskningsområden hör moralfilosofi (etik) och samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi). Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras.

Modern moralfilosofi, 9 hp.
Gevalia slogan

lisa bollinger
bvc tåbelund eslöv
adecco jobb uppsala
bibliotek öppettider västerås
arbete kalmar
risktvåan mc pris
vad är svarta listan_

Schema med läsanvisningar : FP1100 Praktisk filosofi - GU

Praktisk filosofi A . Praktisk filosofi B . Praktisk filosofi C . Masterprogram .


Existenz sequel
lab created diamonds

Praktisk filosofi: Grundkurs Filosofiska institutionen

Termin 3. I Sverige och Finland undervisas kurser i teoretisk och praktisk filosofi separat och är separata grader. Andra länder kan använda ett liknande schema - vissa  Praktisk filosofi II. 30 högskolepoäng. Kursbeskrivning och schema.

Praktisk filosofi - Umeå universitet

Sök. Sök inom Praktisk filosofi Filosofi A, 30 hp. Niv schema som de studerande erhåller innan kursstart. 5. Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. översiktligt redogöra för några centrala frågeställningar inom modern praktisk filosofi, samt förklara hur dessa kan kopplas till aktuella angelägenheter på individ- och samhällsnivå. 2.

Den här kursen ger en inledning till metafysiken, med viss betoning på de problem som vetter mot praktisk filosofi. Undervisning. Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Examination. Varje del av kursen examineras separat genom en traditionell salsskrivning eller en inlämningsuppgift. Praktisk filosofi 1 (718G01) Teoretisk filosofi 1 (720G01) Delkurs 2: Filosofins historia. 7,5 hp Kursansvarig: Martin Berzell (martin.berzell@liu.se) Kurslitteratur: Svante Nordin.